.

.

Místa v okolí (GPS)

Místa v okolí (GPS)

Modul zobrazuje geograficky blízká místa pomocí Joomla článků dle přiřazených GPS souřadnic (lat, lng) k aktuálně zobrazenému článku.

450 Kč
Počet

Modul zobrazuje geograficky blízká místa pomocí Joomla článků dle přiřazených GPS souřadnic (lat, lng) k aktuálně zobrazenému článku.
GPS souřadnice, lze přiřadit staticky nebo načíst dynamicky pomocí SQL dotazu (pole, komponenta apd.).

Hlavní výhody modulu:

  • jednoduchá instalace
  • možnost dynamického načítání dat pomoci SQL dotazu
  • layout Bootstrap nebo tabulka
  • filtr kategorií zobrazovaných článků
JOOMLA0011

Parametry

Kompatibilita
Joomla 5
Kompatibilita
Joomla 2.5
Kompatibilita
Joomla 3
Kompatibilita
Joomla 4
Verze
1.3.1
Lokalizace
CZ
Lokalizace
EN

Verze 1.3.1
Datum vydání: 22.05.2024

  • změna načítání CSS stylů, pro vícenásobné použití

Verze 1.3.0
Datum vydání: 04.03.2024

  • fix kompatibility PHP 8

Verze 1.2.0
Datum vydání: 01.11.2021

  • přidána možnost nastavit HTML tag názvu boxu

Verze 1.1.0
Datum vydání: 21.07.2021

  • filtrování kategorií pomocí multiselect

Verze 1.0.0
Datum vydání: 01.02.2020

  • vytvoření pluginu

Další produkty ve stejné kategorii

Komentáře (0)