.

.

Miesta v okolí (GPS)

Miesta v okolí (GPS)

Modul zobrazuje geograficky blízke miesta pomocou Joomla článkov podľa priradených GPS súradníc (lat, lng) k aktuálne zobrazenému článku.

450 Kč
Množstvo

Modul zobrazuje geograficky blízke miesta pomocou Joomla článkov podľa priradených GPS súradníc (lat, lng) k aktuálne zobrazenému článku.
GPS súradnice, možno priradiť staticky alebo načítať dynamicky pomocou SQL dotazu (pole, komponent apd.).

Hlavné výhody modulu:

  • jednoduchá inštalácia
  • možnosť dynamického vyhľadávania údajov pomocou dotazu SQL
  • rozloženie Bootstrap alebo tabuľky
  • filter kategórií pre zobrazené články
JOOMLA0011

Tabuľka dát

Kompatibilita
Joomla 2.5
Kompatibilita
Joomla 3
Kompatibilita
Joomla 4
Kompatibilita
Joomla 5
Verzia
1.3.1
Lokalizácia
CZ
Lokalizácia
EN

Verze 1.3.1
Dátum vydania: 22.05.2024

  • zmena načítania CSS štýlu, pre viacnásobné použitie

Verze 1.3.0
Dátum vydania: 04.03.2024

  • fix kompatibility PHP 8

Verzia 1.2.0
Dátum vydania: 01.11.2021

  • pridaná možnosť nastaviť značku HTML názvu boxu

Verzia 1.1.0
Dátum vydania: 21.07.2021

  • filtrovanie kategórií pomocou multiselect

Verzia 1.0.0
Dátum vydania: 01.02.2020

  • vytvorenie pluginu

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii

Komentáre (0)