.

.

Čeština pro  Vtiger CRM 7

Čeština pro Vtiger CRM 7.x

Český překlad pro CRM systém Vtiger 7.x.

360 Kč
Počet

Česká jazyková mutace pro CRM systém Vtiger 7.x.

Postup instalace

1. V administraci Vtiger vyberte CRM Settings » Studio » Module manager » Install from Zip (vpravo nahoře).
2. Vyberte balíček s instalací a klikněte na Import.
3. V nastavení účtu My Preferences » More Information » Language zvolte CZ Čeština.

VTIGER0006

Parametry

Kompatibilita
Vtiger 7
Verze
1.8.0

Jedna licence dovoluje provozovat SW doplněk pouze na jedné instanci (instalaci), pokud není v detailu produktu uvedeno jinak.

Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou.

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

Kupující má právo postoupit práva k užívání softwaru pouze pokud tak učiní spolu s doménou (doménami) na které je modul instalován.

Kupující není oprávněn SW doplňky pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám.

Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.

Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží prodávajícímu. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva prodávajícímu a tvůrci software. Kupujícímu nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám prodávajícímu nebo třetím osobám.
Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

Pokud Kupující nesplní výše uvedené licenční podmínky, může Prodávající požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Kupující je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.

Verze 1.8.0
Datum vydání: 30.09.2019

  • dokončení překladu (stav překladu 100%)

Verze 1.7.0
Datum vydání: 28.09.2019

  • doplnění chybějících frází, korekce (stav překladu 99%)

Verze 1.6.0
Datum vydání: 26.09.2019

  • doplnění chybějících frází, korekce (stav překladu 98%)

Verze 1.5.0
Datum vydání: 24.09.2019

  • doplnění chybějících frází, korekce (stav překladu 96%)

Verze 1.4.0
Datum vydání: 19.02.2019

  • doplnění chybějících frází (stav překladu 94%)

Verze 1.3.0
Datum vydání: 10.11.2018

  • korekce (stav překladu 93%)

Verze 1.2.0
Datum vydání: 03.02.2018

  • doplnění chybějících frází (stav překladu 93%)

Verze 1.1.0
Datum vydání: 26.06.2017

  • doplnění chybějících frází (stav překladu 92%)

Verze 1.0.0
Datum vydání: 06.06.2017

  • vytvoření češtiny (stav překladu 90%)
Komentáře (0)