.

.

Čeština pro Vtiger Zákaznický portál 7.1.x

Čeština pro Vtiger Zákaznický portál 7.1.x

Český překlad pro "Zákaznický portál 7.1.x" CRM systému Vtiger.

250 Kč
Počet

Česká jazyková mutace pro "Zákaznický portál 7.1.x" CRM systému Vtiger.

Postup instalace

1. Rozbalte stažený soubor czechVtiger71_v1.0_customer_portal.zip (7zip, Total Commander).

2. V umístění "Zákaznického portálu" na Vašem serveru nakopírujte obsah složky /i18n přes FTP (FilleZilla, Total Commander apd.), který jste si rozbalili v prvním kroku do stejnojmenného adresáře.

3. Editujte soubor config.php

Vyhledejte:
self::$data['languages'] = array(
a přidejte nový řádek
array('label' => 'Čeština', 'value' => 'cs_cz'),

a dále řádek:
$default_language = 'en_us';
změňte na
$default_language = 'cs_cz';

4. Editujte soubor layouts/default/templates/Portal/Login.tpl

Vyhledejte:
<option value="en_us">US English</option>
a nad přidejte:

<option value="cs_cz">Čeština</option>

5. Editujte soubor layouts/default/resources/components/main.js

Vyhledejte:
$scope.language = "en_us"
změňte na
$scope.language = "cs_cz"

6. Editujte soubor portal/layouts/default/resources/application.js

Vyhledejte:
$translateProvider.preferredLanguage("en_us");
$translateProvider.fallbackLanguage("en_us");
změňte na
$translateProvider.preferredLanguage("cs_cz");
$translateProvider.fallbackLanguage("cs_cz");

VTIGER0007

Parametry

Kompatibilita
Vtiger 7
Verze
1.0.0

Jedna licence dovoluje provozovat SW doplněk pouze na jedné instanci (instalaci), pokud není v detailu produktu uvedeno jinak.

Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou.

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

Kupující má právo postoupit práva k užívání softwaru pouze pokud tak učiní spolu s doménou (doménami) na které je modul instalován.

Kupující není oprávněn SW doplňky pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám.

Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.

Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží prodávajícímu. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva prodávajícímu a tvůrci software. Kupujícímu nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám prodávajícímu nebo třetím osobám.
Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

Pokud Kupující nesplní výše uvedené licenční podmínky, může Prodávající požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Kupující je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.

Verze 1.0.0
Datum vydání: 29.03.2019

  • vytvoření češtiny
Komentáře (0)